Obec Vanůvek

oficiální internetové stránky

 

Projekty EU

Název projektu: Výstavba chodníku v obci Vanůvek

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013819

Hlavní cíl:   

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy všech účastníků provozu pohybujících se podél silnice II/112, a to prostřednictvím nového chodníku.

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování nového chodníku podél silnice II/112 v obci Vanůvek. Realizace

tohoto projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců. V současné době v obci chodník vůbec není.

Obyvatelé tak musí chodit po krajnici silnice, což je značně nebezpečné, v minulosti zde byly tři dopravní

nehody. Realizovaný projekt řeší vybudování nového chodníku vč. čtyř autobusových zastávek a dvou míst pro přecházení.

Součástí projektu bude vybudování dešťové kanalizace odvodňující chodník.

Termín realizace :   1. 4. 2021 – 31. 10. 2021

Copyright © obec Vanůvek 2011