Obec Vanůvek

oficiální internetové stránky

 

Úřední deska archiv

Datum vyvěšení Datum svěšení Titulek
09/09/22 09/19/22 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 19. 9. 2022
07/15/22 08/20/22 MÚ Telč_Oznamení zahájení st.řízení a pozvání k úst. jednání_Přístavba hasičské zbrojnice, Vanůvek č.p.3_dne 19. 8. 2022
07/01/22 07/09/22 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 9. 7. 2022
06/15/22 06/30/23 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2021_schválený
06/15/22 06/30/23 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2021_příloha Výkaz FIN 2-12M
06/05/22 06/15/22 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 15. 6. 2022
05/25/22 06/30/23 MT - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2021
05/25/22 06/30/23 MT- Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2021_schválený
05/25/22 06/15/22 Návrh závěrečného účtu Obce Vanůvek za rok 2021
05/06/22 06/30/23 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2021
04/25/22 05/27/22 FÚ_úhrada daně z nemovitých věcí za rok 2022_veřejná vyhláška
04/08/22 04/25/22 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 25.4.2022
04/08/22 04/25/22 MT- Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2021_návrh
03/16/22 03/31/23 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2022_schválený
03/09/22 12/31/22 Informace pro občany o povinnostech pro používání katlů na pevná paliva od 1.9.2022
03/06/22 03/16/22 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 16.3.2022
02/20/22 02/28/24 Výroční zpráva o činnosti Obce Vanůvek v oblasti poskytování informací za rok 2021
02/15/22 05/31/23 MZ_Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program T
02/05/22 03/31/22 Návrh rozpočtu obce Vanůvek na rok 2022
02/01/22 02/20/22 MZ_veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_§25 zákona č. 254/201 sb._zákona o vodách
01/17/22 01/27/22 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 27.1.2022
01/08/22 12/31/22 MT - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2022 Mikroregionu Telčsko
12/31/21 03/31/22 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31.12.2021
12/10/21 03/31/22 Rozpočtové provizorium na rok 2022
12/01/21 12/10/21 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 10.12.2021
11/25/21 03/31/22 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 25.11. 2021
11/25/21 12/31/26 Strategický plán rozvoje obce Vanůvek 2022 - 2026
11/23/21 12/08/21 MT- návrh rozpočtu na rok 2022
11/14/21 11/24/21 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 24.11.2021
10/01/21 05/31/22 Daň z nemovitých věcí 2022 - informace o změně podmínek pro uplatnění osvobození
09/15/21 12/31/22 MZ_veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_§51a zákona č. 289/1995 sb._lesní zákon
09/15/21 10/11/21 VOLBY_Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
09/09/21 12/31/21 MT- schválená rozpočtová změna 2021- 3
09/07/21 03/31/22 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 19. 8. 2021
08/28/21 09/08/21 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 8.9.2021
08/28/21 10/11/21 VOLBY_Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
08/09/21 10/11/21 VOLBY_Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro okrsek č.1 Vanůvek
07/29/21 08/10/21 ZMĚNA objízdných tras Třešť-Telč_Výlukový jízdní řád platí od 2.8. do 6.8.2021
07/26/21 10/31/21 MÚ Telč_Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-Obec Vanůvek_prodloužení
06/24/21 06/30/22 MT- Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2020_schválený
06/24/21 06/30/22 MT - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2020
06/18/21 11/21/21 Dopravní obslužnost během uzavírky sil. II/406 Dvorce –Telč, 3. stavba
06/18/21 11/21/21 Dopravní obslužnost během uzavírky sil. II/406 Dvorce –Telč, 3. stavba
06/18/21 11/21/21 Dopravní obslužnost během uzavírky sil. II/406 Dvorce –Telč, 3. stavba
06/18/21 06/30/21 Dopravní obslužnost během uzavírky sil. II/406 Dvorce –Telč, 3. stavba
06/17/21 03/31/22 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 23.5.2021
06/17/21 03/31/22 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 17.6.2021
06/15/21 11/21/21 MÚ Telč_přechodná úprava provozu_uzavírka silnic II/122 a I/406 v Telči od 21.6. do 21.11.2021
06/07/21 06/17/21 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 17. 6. 2021
05/12/21 05/31/21 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Vanůvek_24.5. - 31.7.2021
05/06/21 07/06/21 VZP_kontrola plateb pojistného na VZP za období 1.3.2018 - 31.3.2021
05/03/21 05/24/21 MT- Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2020_návrh
05/03/21 05/24/21 MT- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Telčsko za rok 2020
05/03/21 05/24/21 MT- Účetní výkazy za rok 2020
05/03/21 05/24/21 MT- Inventarizační zpráva za rok 2020
05/03/21 05/24/21 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 24.5.2021
04/29/21 06/30/22 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2020_schválený
04/29/21 06/30/22 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2020_příloha Výkaz FIN 2-12M
04/29/21 06/30/21 Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2020
04/23/21 05/27/21 FÚ_úhrada daně z nemovitých věcí za rok 2021_veřejná vyhláška
04/18/21 04/28/21 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 28.4.2021
04/08/21 05/15/21 Sčítání 2021- online
04/07/21 04/28/21 Návrh závěrečného účtu Obce Vanůvek za rok 2020
03/31/21 03/31/22 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2021_schválený
03/31/21 06/30/22 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2020
03/20/21 03/31/21 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 31.3.2021
03/19/21 12/31/21 MT - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2021
03/11/21 06/30/21 Rozodnutí o povolení úplné uzavírky v Třešti_silnice II/406 a II/402_ dne 15.3. -30.6.2021
03/05/21 05/31/21 Dočasná redukce autobusových spojů v Kraji Vysočina od 7.3.2021 do odvolání
03/05/21 05/31/21 Dočasná redukce vlakových spojů v Kraji Vysočina od 8.3.2021 do odvolání
03/04/21 05/11/21 Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
03/01/21 04/30/21 Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
03/01/21 04/30/21 Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
03/01/21 04/30/21 Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
03/01/21 04/30/21 Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
03/01/21 06/30/21 Úplná uzavírka Třešť_Revoluční ulice 15.3. -30.6.2021
03/01/21 06/30/21 Úplná uzavírka Třešť_Revoluční ulice 15.3. -30.6.2021
03/01/21 03/31/21 Oznámení o sčítání lidu, damů a bytů v roce 2021 v České republice
02/24/21 02/28/23 Výroční zpráva o činnosti Obce Vanůvek v oblasti poskytování informací za rok 2020
01/21/21 12/31/21 MT - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2021 Mikroregionu Telčsko
01/21/21 03/30/21 Návrh rozpočtu obce Vanůvek na rok 2021
01/20/21 01/29/21 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 29.1.2021
01/04/21 05/31/21 FÚ_úhrada daně z nemovitých věcí za rok 2021
12/31/20 03/31/21 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 30.12.2020
12/15/20 04/30/21 Rozpočtové provizorium na rok 2021
12/13/20 12/21/20 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 21.12.2020
12/05/20 12/21/20 MT- návrh rozpočtu na rok 2021
12/05/20 12/15/20 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 15.12.2020
11/20/20 03/31/21 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 20.11.2020_RO/2020/004
11/07/20 11/17/20 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 17. 11. 2020
10/26/20 11/12/20 KÚ VYSOČINA_oznámení o vadání Aktualizace c.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
10/15/20 11/10/20 E.ON Distribuce, a.s._oznámení o přerušení dodávky el. energie 9.11.2020
10/15/20 11/01/20 Odvoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu_31.10. 2020
09/17/20 10/05/20 Oznámení o místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina ve Vanůvku
09/08/20 09/21/20 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 21.9.2020
09/02/20 03/31/21 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 16. 8. 2020
08/27/20 09/06/20 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 6.9.2020
07/21/20 08/06/20 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Vanůvek_Řídelov_27.7.- 31.10.2020
07/15/20 08/15/20 Kraj Vysočina_Mimořádné opatření KHS kraje Vysočina č.3-2020
07/07/20 06/30/21 MT - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019
07/07/20 06/30/21 MT- Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2019_schválený
06/27/20 07/07/20 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 7. 7. 2020
06/24/20 07/10/20 MÚ Telč_rozhodntí o uzavírce silnice III/11262_Vanůvek_Doupě_Třeštice od 30.6. do 10.7.2020
06/23/20 07/10/20 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Vanůvek_Doupě_Třeštice_30.6.-10.7.2020
06/23/20 07/10/20 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Doupě_Vanůvek_Třeštice_ETAPA I.
06/23/20 07/10/20 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Vanůvek_Doupě_Třeštice_ETAPA II.
06/18/20 03/31/21 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 18.6.2020_RO/2020/002
06/08/20 06/24/20 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 24.6.2020
06/08/20 06/24/20 MT- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Telčsko za rok 2019
06/08/20 06/24/20 MT- Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2019
06/08/20 06/24/20 MT- Inventarizační zpráva za rok 2019
06/08/20 06/24/20 MT- Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2019_návrh
06/06/20 06/16/20 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 16.6.2020
05/24/20 03/31/21 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 24.5.2020_RO/2020/001
05/14/20 03/30/21 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2020_schválený
05/14/20 06/30/21 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2019_schválený
05/14/20 06/30/21 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2019_příloha Výkaz FIN 2-12M
05/14/20 06/30/21 Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2019
05/06/20 05/14/20 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 14.5.2020
04/24/20 05/10/20 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Doupě - Vanůvek_ 30.4.2020
04/24/20 05/10/20 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Doupě - Vanůvek_30.4.2020_MAPA
04/24/20 05/28/20 FÚ_úhrada daně z nemovitých věcí za rok 2020_veřejná vyhláška
04/24/20 05/18/20 KÚ VYSOČINA_oznámení změny termínu opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
04/06/20 12/31/22 MZ_veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_§51a zákona č. 289/1995 sb._lesní zákon o
04/06/20 05/06/20 KÚ VYSOČINA_oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
04/06/20 12/31/22 MZ_veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_§51a zákona č. 289/1995 sb._lesní zákon_ příloha
04/02/20 03/31/21 MT - Oznámení o zveřejnění schvalovaných rozpočtových opatření roku 2020
03/30/20 06/30/20 Rozpočtové provizorium na rok 2020_změna_krizový stav
02/20/20 05/14/20 Návrh závěrečného účtu Obce Vanůvek za rok 2019
02/20/20 05/14/20 Návrh rozpočtu obce Vanůvek na rok 2020
02/10/20 06/30/21 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2019
01/29/20 03/01/22 Výroční zpráva o činnosti Obce Vanůvek v oblasti poskytování informací za rok 2019
01/29/20 01/31/21 Zpráva o výsledku finančních konrtol obce Vanůvek za rok 2019
01/20/20 01/29/20 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 29.1.2020
01/06/20 12/31/21 MT - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Mikroregionu Telčsko
12/31/19 03/31/20 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31.12.2019
12/18/19 04/30/20 Rozpočtové provizorium na rok 2020
12/18/19 03/18/20 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Vanůvek
12/08/19 12/18/19 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 18.12.2019
11/25/19 12/11/19 Pozvánka na členskou schůzi Mikroregion Telčsko 11.12.2019
11/25/19 12/11/19 MT- Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023_ NÁVRH
11/25/19 12/11/19 MT- návrh rozpočtu na rok 2020
11/20/19 04/30/20 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 20.11.2019
11/07/19 11/23/19 MÚ Telč_Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-Obec Vanůvek
11/01/19 11/11/19 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 11.11.2019
10/25/19 11/06/19 Kraj Vysočina_zasedání zastupitelstva_č.6/2019_5.11.2019
10/19/19 04/30/20 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 19.10.2019
10/17/19 12/31/19 E.ON Distribuce, a.s._odstranění dřevin ohrožující provoz el. distribučního zařízení
10/03/19 10/20/19 MÚ Telč_Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-Obec Vanůvek
09/23/19 10/10/19 Odvoz velkoobjemného odpadu 8. 10. 2019
09/23/19 10/03/19 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 2.10.2019
09/22/19 10/01/19 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 30. 9, 2019
08/22/19 09/23/19 KÚ VYSOČINA_oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace c.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
08/22/19 12/31/23 KN_Vanůvek_nedostatečně identifikovatelní vlastníci
08/15/19 08/27/19 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 26. 8.2019
07/30/19 08/31/19 MÚ Telč_Výzva a upozornění vodoprávního úřadu ze dne 29.7.2019
06/28/19 07/08/19 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 8.7.2019
06/25/19 06/30/20 MT - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2018
06/25/19 12/31/19 MT - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2019
06/15/19 04/30/20 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15.6.2019
06/03/19 06/19/19 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 19.6.2019
06/03/19 06/19/19 MT- Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2018
06/03/19 06/19/19 MT- Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2018_návrh
06/03/19 06/19/19 MT- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Telčsko za rok 2018
06/03/19 06/19/19 MT- Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregion Telčsko za rok 2018_návrh
06/03/19 06/19/19 SOM - Pozvánka na 7. zasedání starostů CSS
05/27/19 06/30/20 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2018_schválený
05/27/19 06/30/20 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2018_příloha Výkaz FIN 2-12M
05/27/19 06/30/20 Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2018
05/17/19 06/03/19 Stavební povolení a územní rozhodnutí_Chodníky a autobusové zastávky Vanůvek
05/17/19 05/27/19 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 27.5.2019
05/10/19 05/27/19 Návrh závěrečného účtu Obce Vanůvek za rok 2018
05/09/19 05/26/19 Oznámení o místě konání voleb do Evropského parlamentu ve Vanůvku
05/01/19 12/31/20 Projekt_Chodníky a autobusové zastávky Vanůvek_technická zpráva
05/01/19 12/31/20 Projekt_Chodníky a autobusové zastávky Vanůvek_situační výkres
04/30/19 06/30/20 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2018
04/29/19 04/30/20 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 29.4.2019
04/26/19 05/28/19 FÚ_úhrada daně z nemovitých věcí za rok 2019
04/18/19 05/13/19 MÚ Telč_Oznamení zahájení st.řízení a pozvání k úst. jednání_Chodníky a autobusové zastávky Vanůvek, dne 13.5.2019
04/08/19 06/01/19 Obecně závazná vyhláška č. 1_2019 o místních poplatcích
03/18/19 04/08/19 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 8. 4. 2019
03/14/19 03/25/19 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 25.3.2019
03/12/19 04/07/19 Zveřejnění záměru obce Vanůvek č.1/2019 prodej pozemku
03/11/19 03/30/20 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2019_schválený
03/01/19 04/07/19 Návrh obecně závažné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2019
03/01/19 12/31/20 KN_Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí od 1.5.2019 - 31.12.2020
02/23/19 03/12/19 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 12.3.2019
01/29/19 03/01/21 Výroční zpráva o činnosti Obce Vanůvek v oblasti poskytování informací za rok 2018
01/25/19 03/11/19 Návrh rozpočtu obce Vanůvek na rok 2019
01/14/19 01/24/19 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 24. 1. 2019
01/01/19 12/31/19 HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU 2019
01/01/19 12/31/19 HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU 2019
01/01/19 12/31/19 HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU 2019
12/28/18 03/31/19 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 28.12.2018
11/27/18 12/12/18 MT- pozvánka na čl.schůzi Mikroregionu Telčsko 12.12.2018
11/27/18 03/31/19 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 27.11.2018
11/26/18 12/12/18 MT- návrh rozpočtu na rok 2019
11/26/18 03/31/19 Rozpočtové provizorium na rok 2019
11/16/18 11/26/18 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 26.11.2018
11/16/18 12/20/18 Zveřejnění záměru obce Vanůvek č.1/2018
11/01/18 05/31/19 MÚ Telč_rozhodntí o povolení předčasného užívání stavby silnice II/406_Telč-Studnice_1.11.2018 - 31.5.2019
10/20/18 11/03/18 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek
10/20/18 11/03/18 Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vanůvek
09/21/18 03/31/19 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 21.9.2018
09/07/18 10/21/18 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 21.9.2018
08/31/18 03/31/19 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 31.8.2018
08/17/18 09/01/18 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 31.8.2018
07/27/18 12/31/18 Projekt_chodníky a autobusové zastávky Vanůvek_situace_C3_koordinační
07/27/18 12/31/18 Projekt_chodníky a autobusové zastávky Vanůvek_situace_C2_katastrální
07/25/18 08/31/18 MÚ Telč_rozhodntí o uzavírce silnice II/112_Telč- Nová Ves_prutah Řídelov_30.7.-31.8.2018
07/12/18 10/07/18 Oznámení o místě konání voleb do zastupitelstva obce Vanůvek
07/12/18 10/10/18 Volby do zastupitelstva_2018_stanovení počtu čl. zastupitelstva obce Vanůvek
07/10/18 10/31/18 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Telč_Studnice 16.7. - 31. 10.2018
07/10/18 10/31/18 MÚ Telč_rozhodntí o uzavírce silnice II/406_Telč-Studnice_16.7. - 31.10.2018
06/30/18 03/31/19 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 30.6.2018
06/30/18 07/30/18 Závěrečný účet Sdružení obcí Javoriče za rok 2017
06/29/18 08/13/18 KÚ VYSOČINA_návrh Aktualizace c.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
06/15/18 07/01/18 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 30.6.2018
05/25/18 06/30/18 MÚ Telč_rozhodntí o částečné uzavírce silnice II/112_Telč- Horní Cerekev_28.5.-30.6.2018
05/22/18 06/04/18 Pozvánka na členskou schůzi Mikroregion Telčsko 4.6.2018
05/15/18 12/31/18 MT - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2018
05/13/18 05/28/18 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 27.5.2018
04/26/18 05/28/18 FÚ_úhrada daně z nemovitých věcí za rok 2018
04/26/18 07/31/18 MÚ Telč_rozhodntí o uzavírce silnice II/112_Telč- Nová Ves_7.5. - 15.7.2018
04/26/18 07/31/18 MÚ Telč_rozhodntí o uzavírce silnice II/112_Telč- Nová Ves_7.5. - 15.7.2018_situace
04/20/18 06/30/19 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telečsko za rok 201
03/30/18 03/30/19 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2018_schválený
03/26/18 06/30/19 Závěrečný účet Obce Vanůvek za rok 2017_schválený
03/26/18 12/31/22 Rozpočtový výhled Obce Vanůvek na rok 2019 - 2023
03/26/18 06/30/19 Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017
03/16/18 03/31/18 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 30.3.2018
03/13/18 08/15/18 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Vanůvek_Doupě_Třeštice_
03/12/18 03/27/18 Pozvánka na zasdání Zastupitelstva obce Vanůvek_dne 26.3.2018
03/10/18 03/26/18 Pozvánka na členskou schůzi Mikroregion Telčsko 26.3.2018
03/10/18 03/26/18 MT- Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni ,Mikroregionu Telcsko_2017
03/10/18 03/26/18 MT- Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregion Telčsko za rok 2017_návrh
03/10/18 03/26/18 MT- Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2017_návrh
03/10/18 03/26/18 MT- Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2017
03/10/18 03/26/18 MT- Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregion Telčsko za rok 2017_návrh
03/10/18 03/26/18 MT- Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2017
03/01/18 03/30/18 Návrh rozpočtu obce Vanůvek na rok 2018
02/27/18 03/01/20 Výroční zpráva o činnosti Obce Vanůvek v oblasti poskytování informací za rok 2017
02/27/18 06/30/18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2017
02/26/18 03/26/18 Návrh závěrečného účtu Obce Vanůvek za rok 2017
02/24/18 03/25/18 Návrh rozpočtového výhledu Obce Vanůvek na rok 2019 - 2023
01/15/18 12/31/22 Strategický plán rozvoje obce Vanůvek na období 2018 - 2022
01/04/18 12/31/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telečsko na rok 2018
01/04/18 12/31/20 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu Mikroregionu Telečsko 2019 - 2021
01/02/18 01/16/18 Pozvánka na zasdání Zastupitlstv ob Vanůvek_dne 15.1.2018
12/15/17 12/31/17 Rozpočtové opatření č.4 ze dne 31. 12. 2017
12/15/17 01/15/18 Zapis_8_2017_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_15_12_2017
12/15/17 03/31/18 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
12/01/17 01/15/18 Návrh Strategického plánu obce Vanůvek na období 2018 - 2022
11/30/17 12/31/17 Rozpočtové opatření č.3 ze dne 30. 11. 2017
11/30/17 12/30/17 Zapis_7_2017_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_30_11_2017
11/18/17 12/04/17 Navrh rozpoctu 2018_Mikroregion Telcsko
11/18/17 12/04/17 Navrh strednedobeho vyhledu rozpoctu 2019_2021_Mikroregion Telcsko
10/28/17 11/28/17 Zapis_6_2017_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_28_10_2017
09/26/17 10/20/17 Oznameni upravy provozu na silnici II_112 v useku Na Kotnove v Telci
09/18/17 12/31/17 Rozpočtové opatření č.2 ze den 18. 9. 2017
09/10/17 10/10/17 Zapis_5_2017_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_10_09_2017
08/31/17 12/31/17 Rozpočtové opatření č.1 ze den 31. 8. 2017
07/21/17 08/21/17 Oznameni o zahajeni rizeni_Vanov-VN,TS,NN obnova_nova venkovni pripojka
07/19/17 08/19/17 Zapis_4_2017_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_19_7_2017
07/01/17 08/01/17 Závěrečný účet Sdružení obcí Javoriče za rok 2016
07/01/17 08/01/17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Javořice za rok 2016
05/21/17 12/31/17 Závěrečný účet obce Vanůvek za rok 2016_schválený
05/21/17 06/21/17 Zapis_3_2017_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_21_5_2017
05/04/17 07/05/17 KÚ VYSOČINA_přechodná úprava provozu na silnici I/23
05/04/17 07/05/17 MÚ Telč_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
04/28/17 05/29/17 FÚ_úhrada daně z nemovitých věcí za rok 2017
04/21/17 05/21/17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2016
04/21/17 05/21/17 Návrh závěrečného účtu obce Vanůvek za rok 2016
03/31/17 03/31/18 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2017_schválený
03/31/17 04/30/17 Zapis_2_2017_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_31_3_2017
03/28/17 04/10/17 Pozvánka na členskou schůzi Mikroregion Telčsko 10.4.2017
03/25/17 04/10/17 Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregion Telčsko za rok 2016_návrh
03/25/17 04/10/17 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni ,Mikroregionu Telcsko_2016
03/25/17 04/10/17 Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2016
03/01/17 03/31/17 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2017
02/27/17 03/01/19 Výroční zpráva o činnosti Obce Vanůvek v oblasti poskytování informací za rok 2016
01/15/17 02/15/17 Zapis_1_2017_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_15_01_2017
12/15/16 01/15/17 Zapis_8_2016_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_15_12_2016
11/30/16 12/30/16 Zapis_7_2016_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_30_11_2016
11/21/16 12/07/16 Pozvanka na clenskou schuzi Mokroregion Telcsko_7.12.2016
11/21/16 12/07/16 Navrh rozpoctu 2017_Mikroregion Telcsko
10/28/16 11/28/16 Zapis_6_2016_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_28_10_2016
09/28/16 10/28/16 Zapis_5_2016_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_28_09_2016
07/19/16 08/19/16 Zapis_4_2016_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_19_7_2016
06/20/16 07/20/16 Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2015
06/20/16 07/20/16 Zapis_3_2016_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_20_6_2016
06/01/16 06/20/16 Návrh závěrečného účtu obce Vanůvek za rok 2015
05/20/16 06/20/16 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2015
03/28/16 04/28/16 Zapis_2_2016_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_28_3_2016
03/01/16 03/01/18 Výroční zpráva o činnosti Obce Vanůvek v oblasti poskytování informací za rok 2015
03/01/16 03/28/16 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2016
01/15/16 02/15/17 Zapis_1_2016_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_15_01_2016
12/15/15 01/15/16 Zapis_6_2015_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_15_12_2015
10/25/15 11/25/15 Zapis_5_2015_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_25_10_2015
08/20/15 09/20/15 Zapis_4_2015_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_20_08_2015
06/28/15 07/28/15 Zapis_3_2015_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_28_06_2015
03/30/15 04/30/15 Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2014
03/30/15 04/30/15 Zapis_2_2015_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_30_03_2015
03/09/15 03/30/15 Rozpočtový výhled obce Vanůvek na rok 2015 - 2019
03/09/15 03/30/15 Rozpočet obce Vanůvek na rok 2015
03/04/15 03/30/15 Závěrečný účet obce Vanůvek za rok 2014
03/04/15 03/30/15 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2014
01/20/15 02/28/15 Zapis_1_2015_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_20_01_2015
10/25/14 11/25/15 Zapis_5_2015_ze schuze_Zastupitelstva_obce_Vanůvek_ze_dne_25_10_2015
06/06/14 06/28/14 Závěrečný účet obce Vanůvek za rok 2013
05/19/14 06/19/14 Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2013
05/15/14 06/05/13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vanůvek za rok 2013
03/07/14 03/28/14 Rozpočet obce na rok 2014
06/04/13 06/24/13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
06/04/13 06/24/13 Závěrečný účet obce za rok 2012
06/04/13 06/24/13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Telčsko za rok 2012
06/04/13 06/24/13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Telčsko za rok 2012
03/08/13 03/23/13 Závěrečný úřet Mikroregion Telčsko za rok 2012
03/01/13 03/30/13 Rozpočet obce na rok 2013
06/08/12 06/28/12 Závěrečný účet obce za rok 2011
05/27/12 06/11/12 Závěrečný účet Mikroregion Telčsko za rok 2011
02/15/12 03/15/12 Rozpočet obce na rok 2012
11/27/11 12/12/11 Rozpočet Mikroregion Telčsko na rok 2012
06/01/11 06/20/11 Závěrečný účet obce za rok 2010
02/15/11 03/08/11 Rozpočet na rok 2011
12/01/10 12/17/10 Rozpočtový výhled na rok 2011 - 2015
06/02/10 06/28/10 Závěrečný účet obce za rok 2009
02/15/10 04/08/10 Rozpočet obce 2010
Copyright © obec Vanůvek 2011