Obec Vanůvek

oficiální internetové stránky

 

KÚ VYSOČINA_oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina


Přílohy:
Vyvěšeno: 04/06/20 | Svěšeno: 05/06/20 | Vložil: Nechvátalová Eva
Copyright © obec Vanůvek 2011