Obec Vanůvek

oficiální internetové stránky

 

VOLBY_Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro okrsek č.1 Vanůvek


Přílohy:
Vyvěšeno: 08/09/21 | Svěšeno: 10/11/21 | Vložil: Nechvátalová Eva
Copyright © obec Vanůvek 2011